ขั้นตอนที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายการในชีวิตประจำวัน

ลงทะเบียนชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นนานกว่า 90 วันจะต้องยื่นขอจดทะเบียนคนต่างด้าว คุณต้องไปที่สำนักงานของรัฐบาลที่ใกล้ที่สุดด้วยตัวเองและนำหนังสือเดินทางและรูปถ่าย2ใบและกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนคนต่างด้าว หากคุณไม่ทราบว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นอย่างไรพนักงานของเราจะช่วยให้คุณ ดังนั้นโปรดอย่ากังวล

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

มันจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากหากคุณป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในญี่ปุ่น ในกรณีที่มีประกันสุขภาพแห่งชาติประกันจะครอบคลุม 70% ของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ถ้าคุณไม่ได้เข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติคุณจะไม่ไปที่โรงพยาบาลแม้ว่าคุณจะป่วยเพราะคุณกังวลเกี่ยวกับเงิน ดังนั้นหลังจากที่คุณเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยคุณในการสมัครเข้าร่วม โดยคุณนำหนังสือเดินทางหรือบัตรคนต่างด้าวไปยังสำนักงานรัฐบาลที่คุณได้จดทะเบียนคนต่างด้าวและดำเนินการขั้นตอนการสมัคร

ใบอนุญาตทำงาน

โดยทั่วไปนักศึกษาต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในญี่ปุ่น ถ้าคุณต้องการที่จะทำงานพิเศษคุณต้องถามเราและขอใบอนุญาตทำงาน คุณต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรลงทะเบียนคนต่างด้าวของคุณและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร โรงเรียนจะนำหนังสือเดินทาง,บัตรลงทะเบียนคนต่างด้าวและแบบฟอร์มใบสมัครส่งไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองในช่วงเดือนแรกหลังจากที่คุณมาถึงญี่ปุ่น

สำนัก ตรวจคนเข้าเมือง
http://www.immi-moj.go.jp/

การทำงานพิเศษ

นักเรียนต่างชาติสามารถที่จะทำงานพิเศษได้หลังจากที่พวกเขาได้รับใบอนุญาตทำงาน ค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ค่าจ้างเฉลี่ยประมาณ 1000 ¥ ~ ¥ 1200 ต่อชั่วโมง นักเรียนที่มีวีซ่านักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถ้าคุณทำงาน 28 ชั่วโมงทุกสัปดาห์จะมีรายได้เดือนละประมาณ 112,000 ¥ ~ ¥ 134,400 แต่ถ้าภาษาญี่ปุ่นของคุณไม่ดีพอในระดับหนึ่งคุณก็จะไม่สามารถที่จะทำงานพิเศษได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ศึกษาในชั้นเริ่มต้นทางโรงเรียนแนะนำให้มีสมาธิมุ่งมั่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่าที่จะไปกระตือรือร้นที่จะหางานพิเศษใน 6 เดือนแรก เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะได้งานได้อย่างรวดเร็ว

แบบจำลองของค่าใช้จ่ายในการครองชีพในแต่ละเดือน

ด้านล่างนี้คือแบบจำลองค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของนักเรียนต่างชาติในแต่เดือน ควรจัดเตรียมแผนค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมาใช้ชีวิตจริงในประเทศญี่ปุ่น แบบจำลองดังกล่าวเป็นประมาณการคร่าวๆเท่านั้น
*ค่าครองชีพที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวนักเรียน
*มันมีค่าใช้จ่ายพอสมควรในช่วงเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณานำเงินติดตัวมาอย่างน้อย 300,000 เยนในตอนที่มาญี่ปุ่นครั้งแรก

1ヶ月の生活費シミュレーション