จากเริ่มต้นจนสำเร็จการศึกษา

6 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

ติดต่อเรา
กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
สามารถติดต่อได้ด้วยภาษาอังกฤษ, เกาหลี, จีน, เวียดนามและไทย
อีเมล:info@jtis.tokyo
โทร :+81(0)3-3363-2171

รวบรวมเอกสาร
เราต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนของคุณที่กองตรวคนเข้าเมือง ในการดำเนินการนั้นคุณต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็น โปรดตรวจสอบในเอกสารการสมัครเรียน หลังจากที่เก็บรวบรวมได้ครบแล้วกรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาให้เรา

3-4 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

ส่งใบสมัครไปยังกองตรวจคนเข้าเมือง
เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลร้องขอใบรับรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไปยังกองตรวจคนเข้าเมือง มีค่าธรรมเนียม 25,500เยน จะได้รับผลการตรวจสอบประมาณ 1 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

1 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

ชำระค่าเรียน
เราจะส่งใบแจ้งหนี้สำหรับค่าเรียนหลังจากที่ได้รับการรับรองจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณต้องชำระค่าเรียนทั้งหมดในปีแรก (¥ 736,000) หลังจากยืนยันการชำระเงินของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะส่งสำเนาต้นฉบับของใบรับรองไปให้คุณ เพราะคุณต้องใช้มันในการสัมภาษณ์ที่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อการขอวีซ่า

สถานทูตญี่ปุ่น
คุณต้องไปที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของคุณเพื่อส่งใบรับรองและยื่นขอวีซ่านักเรียน หลังจากที่ได้รับวีซ่านักเรียน คุณควรจัดการติดต่อเรื่องตั๋วเครื่องบินต่อไป

เพียงไม่กี่วันก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

ที่อยู่
เราสามารถจัดการเป็นธุระให้ได้หากคุณต้องการ

เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น

เดินทางถึงญี่ปุ่น (สนามบินนาริตะ)
เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนของเราจะไปรับคุณที่สนามบิน

ลงทะเบียน

วันแรกที่โรงเรียน
พิธีลงทะเบียน,ปฐมนิเทศและการทดสอบวัดระดับ

2 สัปดาห์หลังจากการลงทะเบียน

ทำบัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติ ประกันสุขภาพแห่งชาติ
ไปสำนักงานเขตเพื่อทำบัตรและลงทะเบียนชาวต่างชาติ และทำประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์

*เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไปกับคุณ

1 เดือนหลังจากการลงทะเบียน

ใบอนุญาตทำงาน
เมื่อต้องการทำงานพิเศษ คุณจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน ดังนั้นคุณจำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงานนี้ก่อน
เราไปกับคุณด้วย

หางานพิเศษทำ
มองหางานพิเศษ
เราช่วยให้คำปรึกษาวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน

ชีวิตที่โรงเรียน
-ชั้นเรียน (จันทร์ – ศุกร์)
-ให้คำปรึกษาสำหรับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น (ทุก 3 เดือน)
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น (ทุก 3 เดือน)
-ทำงานพิเศษ

  กิจกรรม (facebook)
 ตารางเวลาในหนึ่งวันy

6 เดือนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

ให้คำปรึกษาสำหรับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
เรามีการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ 6 เดือนก่อนสำเร็จการศึกษาเราจะร่วมกันปรึกษาและสรุปและเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนต่อในญี่ปุ่นของคุณ
 รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่กี่เดือนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

ผ่านการสอบ
ทำการต่อวีซ่าหากคุณต้องการ

สำเร็จการศึกษา
พิธีสำเร็จการศึกษา: ขอแสดงความยินดีกับทุกคน! นักเรียนมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของตนเองต่อไป