ใน โรงเรียน


บริเวณทางเข้า

ห้องเรียน 1

ทางเดิน

บริเวณทางเข้า

ห้องเรียน 2

ห้องเอนกประสงค์