สารจากอาจารย์ใหญ่


เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล
อาจารย์ใหญ่
อิซุมิ ฮิโตชิ

ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการในช่วงยุคใหม่
ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญคือหนุ่มสาวที่มีความคุ้นเคยกับประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เรารับนักเรียนจากทั่วโลกเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนจากประเทศต่างๆที่ เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล
โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในชินจูกุ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจนไปถึงนักธุรกิจ ก็ต่างมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนเราด้วยเป้าหมายที่หลากหลาย
ขอย้ำอีกครั้งว่านอกจากการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว การเรียนรู้ที่จะเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก็สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงสร้างโอกาสที่จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการทัศนศึกษาที่เรานำเสนอ
ตอนนี้เอเชียกำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในโลก
โรงเรียนเจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจึงพยายามที่จะพัฒนาของเยาวชนให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เราตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นอนาคตของคุณ