มาตรการรับมือภัยพิบัติ

การรับมือภัยพิบัติ

ดังที่คุณทราบ, ญี่ปุ่นเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจัดชั้นเรียนเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมอยู่เสมอๆ

ที่ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิต

นักเรียนของเรากำลังทำมือในกิจกรรม

นักเรียนที่โรงเรียนของเราเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันภัย