หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

・เนื้อหาที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน เช่น “ภาษาญี่ปุ่นสำหรับในชีวิตประจำวัน”
・ในปัจจุบัน เรายินดีต้อนรับผู้ที่ทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน
・สำหรับคอร์สระยะสั้น สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป

*ยินดีต้อนรับการสมัครเรียนแบบกลุ่มเพื่อนๆและอื่นๆ

เรามีหลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
เนื้อหาของบทเรียนได้รับการออกแบบตามการใช้จริงในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ดังนั้นเนื้อหาจะมีประโยชน์และมีคุณค่ามากสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

เหมาะกับผู้ที่ต้องการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนมารยาทในการใช้ชีวิตประจำวันการสื่อสารและการสนทนากับชาวญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ และทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นในขณะท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางธุรกิจ

การลงทะเบียนและระยะเวลาในหลักสูตร

สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ (แนะนำว่าควรเป็นช่วงต้นเดือน)
สามารถเลือกเรียนได้เริ่มจาก 1 เดือน (สำหรับคอร์สระยะสั้น สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป)

เวลาชั้นเรียน, ค่าใช่จ่าย, การสมัครและอื่นๆ

มีเวลาเรียนหลากหลายทั้งช่วงเช้า,ช่วงบ่ายและช่วงเย็น และค่าธรรมเนียมของหลักสูตรที่แตกต่างกันโปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม