หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

・เนื้อหาที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน เช่น “ภาษาญี่ปุ่นสำหรับในชีวิตประจำวัน”
・บทเรียนเริ่มต้นจากสัปดาห์ละสองครั้ง
・เรามีคอร์สหนึ่งสัปดาห์สำหรับนักท่องเที่ยว

*ยินดีต้อนรับการสมัครเรียนแบบกลุ่มเพื่อนๆและอื่นๆ

เรามีหลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เนื้อหาของบทเรียนได้รับการออกแบบตามการใช้จริงในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ดังนั้นเนื้อหาจะมีประโยชน์และมีคุณค่ามากสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น นอกจากนั้นบทเรียนจะเริ่มจากสัปดาห์ละสองครั้งสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง และแน่นอนสำหรับผู้ที่มีเวลานั้นสามารถเข้าร่วมเรียนทุกวัน เรามีหลักสูตรเป็นขั้นตอนจากขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง

เหมาะกับผู้ที่ต้องการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนมารยาทในการใช้ชีวิตประจำวันการสื่อสารและการสนทนากับชาวญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ และทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นในขณะท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหรือร่วมกับคนญี่ปุ่น

การลงทะเบียนและระยะเวลาในหลักสูตร

สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ (แนะนำว่าควรเป็นช่วงต้นเดือน)
สามารถเลือกเรียนได้เริ่มจาก 1 เดือน (นักท่องเที่ยวเริ่มจาก 1 สัปดาห์)

หลักสูตรที่แนะนำ ~ เลือกหลักสูตรที่ต้องการ

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชีวิตประจำวัน  >> รายละเอียดหลักสูตรโปรดดูที่ด้านล่าง
หลักสูตรทั่วไป / หลักสูตรเร่งรัด>> รายละเอียดเพิ่มเติม …
* มีหลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว, กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม …

เวลาชั้นเรียน, ค่าใช่จ่าย, การสมัครและอื่นๆ

มีเวลาเรียนหลากหลายทั้งช่วงเช้า,ช่วงบ่ายและช่วงเย็น และค่าธรรมเนียมของหลักสูตรที่แตกต่างกันโปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างของหลักสูตร

เป้าหมาย
เสริมสร้างทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้มารยาทของคนญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
วันและเวลา
หลักสูตร 2 วันต่อสัปดาห์ (อังคาร และ พฤหัส) 13:30 – 15:00 or 15:15 – 16:45
หลักสูตร 3 วันต่อสัปดาห์(จันทร์, พุธ และศุกร์) 13:30 – 15:00 or 15:15 – 16:45
จำนวนบทเรียน
หลักสูตร 1 เดือน (8วัน หรือ 12วัน)
หลักสูตร 3 เดือน (24 วัน หรือ 36วัน)
บทเรียน / สิ่งที่จะได้รับจากบทเรียน
1
การทักทายและการแนะนำตนเอง
-การทักทายในสถานการณ์ต่างๆ, การแนะนำตนเองและผู้อื่น, การถามคำถามและอื่นๆ
2
การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข
-การถามราคา, วิธีการพูดเลขที่ห้อง, เบอร์โทรศัพท์และอื่น ๆ
3
การสนทนาเรื่องเวลา
-ถามเวลาทำการ, สนทนาเกี่ยวกับวันเกิดและตารางเวลา และอื่นๆ
4
คุณจะไปที่ไหน?
-บทสนทนาเกี่ยวกับที่ที่คุณไปและการท่องเที่ยว, และอื่นๆ
5
การขอความช่วยเหลือ
-การสั่งอาหารที่ร้านอาหาร, การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น, และอื่นๆ
6
การขึ้นแท๊กซี่, รถไฟและรถโดยสารประจำทาง
-การสนทนาบนรถแท๊กซี่และที่สถานีรถไฟ/รถประจำทาง, และอื่นๆ
7
vการถาม / การตอบเกี่ยวกับสถานที่
-จะทำอย่างไรเมื่อหลงทาง, และอื่นๆ
8
คุณจะทำอะไร?
-การสนทนาเกี่ยวกับแผนการณ์ในวันหยุดสุดสัปดาห์, จะทานอะไร, และอื่นๆ
9
การสนทนาเกี่ยวกับ “สถานะ” ของบางสิ่ง
-การสนทนาเกี่ยวกับ สถานะของบางสิ่งโยใช้ “คำคุณศัพท์”
10
การเชิญ, การปฏิเสธ, การบอกและการแนะนำ