ตารางเวลาในหนึ่งวัน

8:30 ไปโรงเรียน
 
เดิน 2 นาทีจากสถานีนิชิชินจูกุ หรือเดิน 8 นาทีจากสถานีชินจูกุ ก่อนที่จะเริ่มชั้นเรียนคุณมีเวลาที่จะถามสิ่งที่คุณไม่เข้าใจกับครูผู้สอน
9:00 เริ่มการเรียนการสอน
 
คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสมดุล ทั้งการออกเสียง, ไวยากรณ์, คำศัพท์, การสนทนาและอื่นๆ

10:30 พักระหว่างคาบเรียน
 
คุณสามารถสนทนากับนักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆ พูดคุยกับครูในสิ่งที่คุณข้องใจหรือสงสั
10:45 เริ่มการเรียนคาบที่2

ทดสอบบทเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณในทุกๆบทเรียนและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของคุณ
12:15 เสร็จสิ้นการเรียนการสอน ได้เวลาอาหารกลางวัน

มีร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหารจานด่วนและร้านค้าต่างๆรอบๆโรงเรียนมากมาย นักเรียนบางคนนำอาหารกลางวันมาเอง นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนชั้นเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยกลับบ้านได้

13:30 ชั้นเรียนเพื่อวัดระดับเข้ามหาวิทยาลัย

เราจัดชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถเข้าร่วมเรียนชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ JLPT หรือ EJU ได้ รายวิชาของ EJU ได้แก่ คณิตศาสตร์, ญี่ปุ่นและโลกของเรา, และวิทยาศาสตร์ในภาษาญี่ปุ่น
15:00  ได้เวลากลับบ้าน

นักเรียนบางคนกลับบ้าน บางคนอยู่ต่อเพื่อทบทวนบทเรียนที่โรงเรียน
18:00 ที่บ้าน
  
นักเรียนใช้เวลาอย่างอิสระ เช่นทำกับข้าว, พูดคุยทางอินเทอร์เน็ต, และอื่นๆ
อย่าลืมทำการบ้านล่ะ!
23:00 ได้เวลาเข้านอน
แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้
นอนหลับฝันดีนะ!