ตารางเวลาในหนึ่งวัน

8:30 ไปโรงเรียน
 
เดิน 2 นาทีจากสถานีนิชิชินจูกุ หรือเดิน 8 นาทีจากสถานีชินจูกุ ก่อนที่จะเริ่มชั้นเรียนคุณมีเวลาที่จะถามสิ่งที่คุณไม่เข้าใจกับครูผู้สอน
9:00 เริ่มการเรียนการสอน
 
คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสมดุล ทั้งการออกเสียง, ไวยากรณ์, คำศัพท์, การสนทนาและอื่นๆ

พักระหว่างคาบเรียน
 
คุณสามารถสนทนากับนักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆ พูดคุยกับครูในสิ่งที่คุณข้องใจหรือสงสั
12:40  ได้เวลากลับบ้าน

นักเรียนบางคนกลับบ้าน บางคนอยู่ต่อเพื่อทบทวนบทเรียนที่โรงเรียน
14:00 ที่บ้าน

นักเรียนใช้เวลาอย่างอิสระ เช่นทำกับข้าว, พูดคุยทางอินเทอร์เน็ต, และอื่นๆ
อย่าลืมทำการบ้านล่ะ!
23:00 ได้เวลาเข้านอน
แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้
นอนหลับฝันดีนะ!