แผนภูมิของการปรึกษาเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น

ลงทะเบียน
การรับเข้า
>> การปรึกษาครั้งแรกจะมีขึ้นใน 3 สัปดาห์หลังจากการลงทะเบียน
เราให้การปรึกษาตัวต่อตัวเกี่ยวกับชั้นเรียน, การเรียน, เป้าหมายของคุณและชีวิตความเป็นอยู่ของคุณในประเทศญี่ปุ่น
*เราให้การปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เราสามารถรับรู้สถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคน และสนับสนุนพวกเขา
ให้การปรึกษาตัวต่อตัวหลังการสอบทุกครั้ง เช่นหลังการสอบวัดผลสัมฤทธิ์,
เราแนะนำวิธีการเรียนและชี้ให้เห็นจุดอ่อนของคุณ
*เรามีการสอนพิเศษตามสถานการณ์
วิเคราะห์
เราวิเคราะห์ความคืบหน้าในแต่ละภาคการศึกษาและตั้งเป้าหมายของคุณในภาคการศึกษาต่อไป
มาตรการสำหรับ EJU & JLPT
เราให้คำแนะนำให้คุณวิธีการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง และไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้นในทางเลือกของคุณ
เตรียมการสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเตรียมการเพื่อสมัครเรียนต่อไป
ติดต่อไปยังโรงเรียนเพื่อขอใบสมัคร เราจะแนะนำวิธีการเขียนให้คุณ
สนับสนุนช่วยเหลือสำหรับการสอบ
เรามีการฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ และแน่นอนเรามีการสนับสนุนนักศึกษาในด้านจิต
การสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียน
เราแนะนำนักเรียนในเรื่องวิธีการและทำขั้นตอนของการสมัครเข้าเรียน และเลื่อนระดับบทเรียนให้สูงขึ้นสำหรับการเรียนต่อของคุณ
สำเร็จการศึกษา