หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจ

・สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
・สำหรับผู้ที่กำลังทำงานหรืออยากทำงานในประเทศญี่ปุ่น
・เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
・การเรียนการสอนจะเป็นช่วงภาคค่ำสำหรับคนทำงาน

*ยินดีต้อนรับการประสานงานจากห้างร้านและบริษัทต่างๆ

เรามีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นและผู้ที่ต้องการจะทำงานในญี่ปุ่น ในหลักสูตรนี้เรามุ่งเน้นในการสนทนาในทางธุรกิจ, มารยาททางธุรกิจและการแสดงออกทางธุรกิจ ดำเนินการเรียนการสอนสัปดาห์ละสองครั้งสำหรับคนไม่ว่าง แน่นอนว่าสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ทุกวันหากนักเรียนต้องการ ชั้นการเรียนการสอนจะเป็นช่วงภาคค่ำเพื่อให้นักเรียนได้ทำงานในช่วงกลางวัน
ยินดีต้อนรับการประสานงานจากห้างร้านและบริษัทต่างๆ

เหมาะสำหรับผู้ที่
ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้มารยาทที่เหมาะสมทางธุรกิจ เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายธุรกิจ (e-mail), เรียนรู้การแสดงออกที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างในทางธุรกิจ การสนทนาธุรกิจทางโทรศัพท์, การทักทายและอื่น ๆ
เหมาะกับผู้ที่ต้องการไปทำงานหรือกำลังทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

การลงทะเบียนและระยะเวลาในหลักสูตร

สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ (แนะนำว่าควรเป็นช่วงต้นเดือน)
สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
มีหลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว และ ยินดีต้อนรับการประสานงานจากห้างร้านและบริษัทต่างๆ

เวลาชั้นเรียนและค่าใช่จ่าย

ชั้นเรียนโดยปกติจะเป็นภาคค่ำ สัปดาห์ละสองครั้ง อย่างไรก็ตามโปรดติดต่อเราเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
4,500เยน ต่อ หนึ่งคาบเรียน(90นาที )
หากต้องการเรียนในช่วงเวลาอื่นๆโปรดติดต่อเรา

ตัวอย่างของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจที่จำเป็นที่ใช้ในบริษัทญี่ปุ่น
เรียนรู้มารยาททางธุรกิจและทักษะทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
วันและเวลาเรียน
2 ครั้งต่อสัปดาห์ (พุธ และ พฤหัส) 19:00 – 20:30
จำนวนบทเรียน
หลักสูตร 1 เดือน (8บทเรียน)
หลักสูตร 3 เดือน (24บทเรียน
บทเรียน / สิ่งที่จะได้รับจากบทเรียน
1
การแสดงออกเพื่อให้เกียรติผู้ร่วมสนทนา / แนวคิดของ “ภายใน” และ “ภายนอก” ที่ทำงาน / การแนะนำตัว, การตั้งคำถาม, การแลกเปลี่ยนนามบัตร, และอื่นๆ
2
การแสดงออกแบบถ่อมตัว /
การแนะนำตัวและบริษัทที่ทำงานอยู่, มารยาทในการไปบริษัทคู่ค้า, และอื่นๆ
3
ทบทวนการแสดงออกเพื่อให้เกียรติผู้ร่วมสนทนาและการแสดงออกแบบถ่อมตัว /
มารยาทในการสนทนาทางโทรศัพท์ (ทบทวน แนวคิดของ “ภายใน” และ “ภายนอก” ที่ทำงาน)
4
การนัดหมายทางโทรศัพท์, ทบทวนมารยาทในการไปบริษัทคู่ค้า, และอื่นๆ
5
การอวยพรในแต่ละสถานการณ์, มารยาทอื่นๆในรถแท๊กซี่, ร้านอาหาร, ลิฟท์, และอื่นๆ
6
การเขียน e-mails / เอกสารภายในและภายนอกบริษัท, และอื่นๆ
7
ความแตกต่างของการแสดงออกของคนญี่ปุ่นในแต่ละพื้นที่ / ภาษาท้องถิ่นและอื่น ๆ
8
การแสดงเหตุการณ์จำลอง 1
9
การแสดงเหตุการณ์จำลอง 2
10
การประชุม / การดำเนินการและอื่น ๆ